نگاهی به پایان‌نامه‌های دانشگاهی در زمینه خط فارسی (١٣٨٢-١٣٥٣)

همه کسانی که به خط فارسی می‌نویسند و می‌خوانند با مسائل و مشکلات آن آشنایند. از دهه‌های پیشین صاحب نظران قواعدی برای اصلاح خط فارسی پیش نهاد کرده‌اند. این مطالعات از قریب پنجاه سال پیش در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران آغاز و سپس در مراکز انتشاراتی٬ از جمله انتشارات فرانکلین٬ پیگیری شد. متعاقباً در مرکز نشر دانشگاهی نیز شیوه‌نامه‌ای در این باب تدوین و منتشر شد.

فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز٬ پس از مطالعات و مشاوره‌های متمادی (١٣٧٢-١٣٨٢) موفق شده است مصوبه‌ای با عنوان دستور خط فارسی به جامعه فرهنگی) عرضه دارد. اخیراً نیز مقدمات اجرایی طرح فرهنگ املائی بر اساس دستور خط فارسی مصوّب فرهنگستان آغاز شده است.

تا کنون مطالعات علمی چندی در باب خط فارسی در قالب کتب٬ مقالات و سخنرانی‌ها منعکس شده و بخش مهمی از پژوهش‌هایی که در این زمینه صورت گرفته پایان‌نامه‌های تحصیلی‌اند که در دسترس علاقه‌مندان نیست.

مجموعه حاضر به عنوان بخشی از نتایج یک طرح پژوهشی میدانی (طرح پژوهشی «گردآوری و چکیده نویسی پایان‌نامه‌های زبان‌شناختی دانشگاه‌های دولتی و آزاد کشور» دانشگاه بیرجند) شامل اطلاعات کتاب شناختی ٢۶ عنوان رساله دانشگاهی است که از ٩ مرکز آموزش عالی دولتی و آزاد کشور (دانشگاه اصفهان٬ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی٬ دانشگاه تبریز٬ تربیت مدرس٬ تهران٬ شیراز٬ علامه طباطبائی٬ فردوسی مشهد٬ آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.) در گروه‌های آموزشی رشته‌های زبان‌شناسی همگانی٬ زبان و ادبیات فارسی٬ آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان٬ آموزش زبان انگلیسی٬ روان شناسی فرهنگ و زبان‌های باستانی ارائه شده‌اند. امید که این مجموعه بتواند٬ ضمن بازنمائی تلاش‌های صورت گرفته٬ موجبات بسط و غنای تحقیقات تخصصی در این زمینه را بیش از پیش فراهم سازد.

 • اکبرپور٬ جعفر٬ بررسی خطا‌های نوشتاری زبان آموزان مازندرانی زبان (پایه چهارم و پنجم شهرستان بهشهر ). به راهنمایی دکتر سید محمد ضیاءحسینی٬ کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان٬ دانشگاه علامه طباطبائی٬ ١٣٨٢.
 • اورنگ٬ شهین. بررسی یک آزمون املائی. به راهنمایی هرمز میلانیان٬ کارشناسی ارشد٬ زبان‌شناسی همگانی٬ دانشگاه تهران، ١٣۵۵، ١٢۶ ص.
 • برجیان٬ حبیب الله. کتابت زبان‌های ایرانی. به راهنمایی بدرالزمان قریب٬ کارشناسی ارشد، فرهنگ و زبان‌های باستانی٬ دانشگاه تهران٬ ٬١٣٧٧ ٬١٢٠ ص.
 • پروانه پریخانی٬ حسن٬ بررسی خطاهای نوشتاری دانش آموزان سطح متوسط ترک زبان در یادگیری زبان فارسی. به راهنمایی دکتر مهدی نوروزی خیابانی٬ کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان٬ دانشگاه علامه طباطبائی٬ ١٣٨٢.
 • ترابی جهرمی٬ ژیلا. بررسی شماری از مشخصه‌های نوشته‌های دانش آموزان سال سوم راهنمایی . به راهنمایی شهین نعمت‌زاده٬ کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی٬ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی٬ ١٠٣ ص.
 • حاج سید جوادی٬ شهپر. بررسی یک آزمون املائی. به راهنمایی هرمز میلانیان٬ ٬١٣۵۵ کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی٬ دانشگاه تهران٬ ١٢۶ ص.
 • حلّاجی٬ جواد. بررسی و شناخت خطاهای املائی دانش آموزان ابتدائی پسرانه٬ (مطالعه موردی شهرستان مشهد). به راهنمایی رضا زمردیان٬ کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی٬ دانشگاه اصفهان٬ ٬١٣٧٩ ١۴٣ ص.
 • خوانساری٬ ثریا. پژوهشی املائی برای دستیابی به گرایش‌های اصلی خط فارسی. به راهنمایی هرمز میلانیان٬ کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی٬ دانشگاه تهران، ٬١٣۵۵ ١٢١ ص.
 • خلخالی٬ نازیلا. بررسی رسم الخط فارسی. به راهنمایی حسن زند٬ کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی٬ دانشگاه تهران٬ ٬١٣٧٣ ١٩٩ ص.
 • رئیسی٬ سید علی. هزوارش پهلوی. به راهنمایی مهری باقری٬ کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی٬ دانشگاه تبریز٬ ٬١٣٧٨ ٢۵٠ ص.
 • رضازاده٬ پرویز. آموزش مهارت‌های نوشتاری زبان فارسی. به راهنمایی مهدی مشکوه الدینی٬ کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان٬ دانشگاه فردوسی مشهد٬ ٬١٣٧٨ ١٨٧ ص.
 • شاهری لنگرودی٬ سید جلیل. نگاهی زبان شناختی به مسئله ویرایش در زبان فارسی. به راهنمایی کتایون مزداپور٬ کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی٬ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی٬ ٬١٣٧٩ ٣٩٠ ص.
 • ضرابی٬ شایسته. طبقه‌بندی قواعدی برای خواندن خط فارسی به منظور برنامه‌ریزی در رایانه. به راهنمایی محمود بی‌جن خان٬ کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ٬١٣٧٨ ۶۵ ص.
 • علیخانی٬ جلال٬ بررسی غلط‌های املائی دانش آموزان پسر دوره ابتدائی شهرستان بروجن با اختلال در املانویسی به منظور گروه‌بندی این نوع اختلال (سال تحصیلی ٧٩). به راهنمایی دکتر مریم سیف نراقی٬ کارشناسی ارشد روان‌شناسی٬ دانشگاه علامه طباطبائی٬ ٧٨-٬١٣٧٩ ٩۵ ص.
 • غلامحسین‌زاده٬ غلامحسین. روش خواندن خط فارسی. به راهنمایی تقی پورنامداریان، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی٬ دانشگاه تربیت مدرس٬ ٬١٣۶٧ ٣١۵ ص.
 • فرهادی٬ محمد. بررسی مشکلات نگارش فارسی دانش آموزان عرب زبان جنوب ایران. به راهنمایی لطف الله یارمحمدی٬ کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان٬ دانشگاه شیراز٬ ٬١٣٧٩ ٨٢ ص.
 • فهیم‌نیا٬ فرزین. مشکلات آموزش و یادگیری خط فارسی. به راهنمایی یحیی مدرسی٬ کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی٬ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی٬ ٨٢ ص.
 • قربانی حق٬ الهام. بررسی منشأ غلط‌های املائی پایه اول و دوم دبستان. به راهنمایی سید مهدی سمائی٬ کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی٬ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی٬ ١٣٨١.
 • کامیاب٬ منیژه. بررسی آماری گونه‌های مختلف املائی در کتاب «کار نویسنده» نوشتهٔ ایلیا ارنبورگ. به راهنمایی هرمز میلانیان٬ کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه تهران٬ ٬١٣۵٣ ٢٧۶ ص.
 • مخبر٬ عباس. کند و کاوی در برنامه‌ریزی زبان فارسی نوشتاری. به راهنمایی علی محمد حق شناس٬ کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی٬ دانشگاه تهران٬ ٬١٣۶٨ ۵۴ ص.
 • مرادزاده٬ شهروز. طبقه‌بندی هم‌نویسه‌های خطّ فارسی. به راهنمایی دکتر محمود بی جن خان٬ کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی٬ دانشگاه تهران٬ ٬١٣٨١ ٧٠ ص.
 • ملک شاهی٬ بهرام. ترجمه تاریخ نگارش. به راهنمایی یدالله ثمره٬ کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی٬ دانشگاه تهران٬ ٬١٣۶٣ ١٧۶ ص.
 • موسوی تربتی٬ سعید. بسامد کاربرد واج‌ها در زبان فارسی نوشتاری. به راهنمائی معصومه قریب٬ کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی٬ دانشگاه تهران٬ ٢٠٧ ص.
 • میر اسماعیلی٬ محمود. بررسی خطاهای زبانی در نوشتار فارسی آموزان مازندرانی زبان. به راهنمایی سیدمحمد ضیاءحسینی٬ کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان٬ دانشگاه علامه طباطبائی٬ ٬١٣٨٠ ٧٣ ص.
 • نبی‌فر٬ شیما. بررسی خطاهای املائی و پردازش املائی در کودکان فارسی زبان. به راهنمایی شهین نعمت‌زاده٬ کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی٬ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی٬ ٬١٣٧٧ ١٧۵ ص.

برگرفته از: نامه فرهنگستان، تیر ۱۳۸۳; ۶ (۳ (۲۳)): ۴۷-۵۰. ن

 • 0

  Overall Score

 • ‎رتبه‌بندی خوانندگان‫:‬0 Votes

هم‌رسانی

‎دربارهٔ محمدامین ناصح

احتمالا به این‌ها نیز علاقه‌مندید:

دیدگاه شما چیست؟

Your email address will not be published. Required fields are marked *