چگونه خط فارسی از میان تاجیکان گم شد؟

پس از پیروزی انقلاب سوسیالستی در روسیه، در سال ۱۹۱۹ دولت اتحاد جماهیر شوروی مصوبه‌ای را به نام مبارزه برای محو بی‌سوادی تصویب کرد. رهبران دولت کمونیستی اعلام داشتند که بدون مردم باسواد ایجاد یک جامعه کمونیستی غیر‌ممکن است. مورخین بر اساس ارقام موجود گفته‌اند که میزان باسوادی مردم در روسیه در پایان قرن ۱۹ میلادی حدود ۲۹ درصد بوده است و در میان ملیت‌های آسیای مرکزی میزان باسوادی از جمله تاجیکان ۴ درصد، ازبکها نزدیک ۲ درصد و‌ ترکمنها تقریبا یک درصد بوده است.

باسواد‌سازی از راه تغییر خط

چیزی که در این زمان برای باسواد ساختن مردم از سوی عده‌ای از روشنفکران انقلابی ‌مطرح شد موضوع تغییر خط یا پذیرش خط لاتین برای باسواد ساختن مردم و دور افکندن میراث زمان گذشته بود که میراث جامعه استثماری خوانده می‌شد. حتی تلاش‌هایی نیز صورت گرفت تا از الفبای لاتین برای زبان روسی استفاده شود.

اماعلاقه‌مندی برای پذیرش خط لاتین برای ملیت‌های‌ترک زبان آسیای مرکزی و روسیه و قفقاز که تا این زمان از الفبای عربی ‌استفاده می‌کردند قوی‌تر بود، اگرچه افراد مخالف به قبول این خط در میان افراد باسواد این ملیت‌ها نیز کم نبوده است .

پس از آمادگی‌های کوتاهی در سال ۱۹۲۹ دولت ازبکستان که تا همین سال جمهوری خود مختار تاجیکستان شامل آن بود با صدور فرمانی استفاده از خط عربی ‌را در ادارات دولت و مکاتب ممنوع اعلام کرد. اگرچه قرار بود تبدیل رسم الخط به تدریج صورت بگیرد و سال ۱۹۳۲ به انجام برسد.

تغییر خط تاجیکان

در تاجیکستان نیز تلاش عملی دولت برای رسمی ساختن خط لاتین در سال ۱۹۲۹ آغاز شد. اما روند قبول این خط و طرد کردن خط فارسی چه گونه بوده است.

پیوند گلمرادزاده محقق تاجیک در اینبارهمی‌گوید: «شعاری که در آن دوره خیلی معروف بود باسواد کردن همه مردم بود. بهانه پیش آوردند، که برای باسواد کردن همه مردم الفبای فارسی مشکلات زیاد ایجادمی‌کند و باید برای تاجیکان در دنیای نو الفبای نو ساخته شود و این الفبای نو باید الفبای لاتینی باشد. و اولین مقاله‌ای که در این زمینه در شماره دوم مجله رهبر دانش در سال ۱۹۲۷ چاپ شد مقاله معروف زاده تحت عنوان «تاجیکان و الفبای نو» بود. بعد از این در شماره سه مجله رهبر دانش لایحه الفبای نو عبدالرئوف فطرت منتشر شد».

ظاهرا هدف اساسی دولت کمونیستی آن دوره با سواد ساختن مردم اعلان می‌شد اما محققان می‌گویند هدف اساسی تغییر خط از بین بردن نفوذ دین ونمایندگان دین به خصوص دین اسلام در این منطقه بوده است، زیرا کمونیستها دین را عامل استثمار طبقه‌های زحمتکش از سوی طبقات حاکم دارا در جامعه طبقاتی تلقی می‌کردند.

ایرج بشیری محقق تاریخ تاجیکستان در دانشگاه مینسوتای آمریکا می‌گوید یکی از اهداف دیگر بی‌سواد ساختن مردم بوده تا بلشویک‌ها بتوانند نشان بدهند که مردمان بی‌سواد را باسواد کرده‌اند.

وی می‌گوید: «یکی‌اش را می‌توانیم بگوئیم جنبه بی‌سواد کردن و یکی اش را می‌توانیم جنبه اسلامی بگو ییم. بی‌سوادی در این است، که هر بار که ما الفبای یک مملکت راعوض بکنیم مردم آن مملکت را به طور کامل بی‌سواد می‌کنیم برای دوره‌ای که بتوانند زحمت بکشند و الفبای جدید را یاد بگیرند و این مردم را از افکار و از آن چه در نوشته‌هایشان دارند دور می‌کند. یکی از دلایل به نظر من این بوده، که می‌خواستند مردم مسلمان را از منبع اسلامی خودشان دور بکنند.»

به نظر محققین از بین بردن خط فارسی در تاجیکستان هدف‌های دیگر را هم پی‌گیری می‌کرده است.

آقای گلمرادزاده در این باره می‌افزاید: «بدین وسیله علایق و پیوند‌هایی را، که میان مردم فارسی زبان آسیای میانه و مردم ایران و افغانستان بود، قطع می‌کردند.»

مخالف تغییر خط، دشمن انقلاب

اما خط لاتین از سوی مردم چگونه مورد استقبال قرار گرفت؟

در آثار تاریخی دوره شوروی سابق که مردم فاقد آزادی بیان بودند و آثار تاریخنگاران از سوی دولت سانسور می‌شد تنها از موفقیتهای نظام شوروی سخن در میان است. تغییر خط بخشی از انقلاب فرهنگی محسوب می‌شد و با مخالفین این انقلاب مبارزه می‌شد.

اما آیا افرادی بوده‌اند که به‌این روند در تاجیکستان مخالفت داشتند؟

در ابتدای بحث مبنی بر تغییر خط در تاجیکستان در سال‌های ۲۰ قرن بیست در مطبوعات نظر‌های مختلف وجود داشت ولی به تدریج جانبداری دولت از تغییر خط به‌اندازه‌ای می‌رسد، که هر فرد مخالف تعویض خط فارسی به خط لاتین به مثابه دشمن انقلاب شناخته می‌شود.

کمال عینی محقق تاجیک و فرزند صدر‌الدین عینی بنیان‌گذار ادبیات شوروی تاجیک درباره مخالفت یا‌ترس از مخالفت در رابطه با منسوخ ساختن خط فارسی در تاجیکستان چنین می‌گوید:

«پدر من نقل می‌کردند که در یک جلسه شعاری روی دیوار نصب شده بود، که «قبول خط لاتین امر انقلاب است، زنده باد انقلاب، مرگ بر دشمنان انقلاب!» و سه نفر وارد جلسه شدند و از حاضرین پرسیدند چه کسی مخالف قبول خط لاتین است. همه سرهای خود را پایین انداختند وهمه خاموش بودند.»

اما شاید از هراس بوده باشد که صدر الدین عینی بعدا به جانبداری از پذیرش خط لاتین از در تاجیکستان و پذیرش خط لاتین مقالاتی را منتشر کرد.

اشتیاق به خط فارسی در دل‌ها ماند

از سوی دیگر مبارزه برای از بین بردن خط فارسی و جایگزین آن ساختن خط لاتین پیامدهای سنگینی را برای میراث ادبی‌بیش از هزار ساله ادبیات فارسی در تاجیکستان و آنانی که سواد مطالعه و کتابت با این خط را داشته‌اند، موجب شده است

آقای گلمرادزاده می‌گوید: «هر کتابی‌که با الفبای عربی‌انشا شده بود، می‌گفتند این کتاب‌ها کتاب‌های مذهبی‌اند و باید از بین برده شوند. تعداد زیادی از این کتابها به رودخانه‌ها انداخته شدند، به آتش افکنده شدند و مردم از‌ترس این که آنان را به حفظ این کتب متهم نکنند خودشان آنها را زیر خاک می‌کردند و یا در جایی پنهان می‌کردند. در آن دوره همه مردمی که با خط عربی‌آشنا بود و مدرسه را ختم کرده بود، به حیث دشمنان خلق زندانی شدند و بسیاری از آنها در زندان به هلاکت رسیدند.»

ولی اشتیاق به آثار فرهنگی که باخط فارسی نگاشته شده بود در دل مردم باقی ماند و مردم با وجود تهدیدها از سوی مقامات وقت آثار انشا شده با خط فارسی را حفظ می‌کرد.

شاعر گلرخسار آن چه را خود مشاهد کرده است چنین بیان می‌کند: «و منمی‌دیدم که در خانواده‌های ما و خویش و تبار ما این کتاب‌ها را چه گونه حفظ می‌کردند. جای از همه بی‌خطر این کتاب‌ها زیر سر کودکان در گاهواره بود. زیرا فکر می‌کردند، که زیر سر کودکان را جست وجو نمی‌کنند. دیگر همه جارا بازجویی می‌کردند از جمله کاهدان، آغل و ظروف بزرگ نگه داری آرد را.»

تغییر مجدد خط از لاتین به سیریلیک

اما هنوز تمامی مردم خط لاتین را یاد نگرفته بود که سال ۱۹۴۰ دولت شوروی اصلاحات جدید الفبای مردمان آسیای مرکزی را به راه‌انداخت و این دفعه مردم باید خط سریلیک را می‌آموختند تا باسواد و همپای زمان خوانده شوند.

به‌اندیشه کارشناسان این اقدام بار دیگر ثابت کرد، که هدف از قبول خط لاتین از بین بردن خط فارسی بوده است. بعضی از محققین به‌این نظرند که تحمیل خط سریلیک روسی بالای ملیت‌های آسیای مرکزی از طرحهای روسیه تزاری بود که در زمان دولت شوروی به تحقق رسید.

اما واقعیت این است که طی زمان شوروی مردم تاجیکستان سرتاسر باسواد شد، اگرچه عده‌ای از کارشناسان معتقدند که زمینه رسیدن به چنین سطح باسوادی نظام جدید آموزش و پرورش با امکانات فنی جدید بوده که عوض نظام مبنی بر تدریس مذهبی‌پیشین روی کار آمد، نه تغیر‌الفبا.

پروستریکا و خط فارسی

در زمان رهبری میخائیل گورباچف در سالهای ۱۹۸۵ الی ۱۹۹۱ که مردم تاجیکستان تا اندازه‌ای توانستند فکر خود را به صورت آزاد بیان کنند مبارزه برای مقام دولتی دادن به زبان تاجیکی فارسی آغاز شد و در پهلوی آن احیای خط فارسی مطرح شد.

ایرج بشیری استاد دانشگاه مینسوتای آمریکا در این باره چنین می‌گوید: «در سال ۱۹۸۹ تصمیم گرفته شد، که‌این الفبای نیاکان دوباره برگردانده بشود و سال ۱۹۹۵ قرار بود سالی باشد که الفبای نیاکان به طور کامل مورد استفاده قرار بگیرد و می‌دانیم که اختلافاتی که بر سر این تغییر به وجود آمد، چه بود.»

دشمنی مجدد با خط فارسی

آنچه را که در زمان جنگ داخلی نسبت نوشتجات فارسی صورت گرفت سید احمد قلندر محقق تاجیک چنین تصویر می‌کند: «گروههای افراد نقاب پوش، که اصلا خود را نمایندگان جبهه خلقی معرفی می‌کردند در تمام کوچه‌های شهر پیدا شدند. آنها افراد را مورد بازجویی قرار می‌دادند و اگر از نزد ایشان نوشتجات یا کتب فارسی یا عربی‌پیدا می‌کردند این افراد را توهین و ضرب و شتم می‌کردند.»

او می‌افزاید: «این دشمنی به خط فارسی قطع نشد، بلکه ادامه یافت. بعدها با دستور مخصوص دولت تمام لوایح ادارات، که با خط فارسی نگاشته شده بود، برچیده شد.»

اما پس از تقریبا ۷۵ سال از بین بردن خط فارسی در تاجیکستان امروز در جهان هزارها نشریه‌های مختلف و کتب زیادی به خط فارسی منتشر می‌شوند و صدها هزار سایت‌های انترنیتی به خط‌های فارسی و عربی‌فعال اند، که اکثر مطلق مردم تاجیکستان و تاجیکان آسیای میانه نمی توانند آنها را مطالعه کنند و ازسوی دیگر خط سریلیک تنها در بین فارسی زبانان تاجیکستان رایج است.

در عین حال، امروز شاید قسمت اعظمی از مردم تاجیکستان زبان روسی را که وارث اساسی خط سریلیک است نمی‌دانند و از اطلاعات منتشره به زبان روسی نیز محروم اند.

برگرفته از: تارنمای شورای گسترش زبان فارسی

 • 0

  Overall Score

 • ‎رتبه‌بندی خوانندگان‫:‬0 Votes

هم‌رسانی

‎دربارهٔ احسان زروان

احتمالا به این‌ها نیز علاقه‌مندید:

2 comments on “چگونه خط فارسی از میان تاجیکان گم شد؟

 1. ایرانی
  ۱۰ آذر ۱۳۸۹ at ۱۴:۴۱

  لطفا لینک مراجع مختلفی را د ر تاجیکستان منتشرکنید تا ایرانیان و افغانها بتوانند با تاجیکها رابطه برقرار کنند.

 2. ایرانی
  ۱۰ آذر ۱۳۸۹ at ۱۴:۴۱

  متشکرم

دیدگاه شما چیست؟

Your email address will not be published. Required fields are marked *