‎دربارهٔ علی محمد هنر

در فارسی میانه (=پارسیک، پهلوی جنوبی)، فعل معین ah (ریشه‌ی مضارع ِ بودن) که به h- تخفیف می‌یابد و با ضمایر متصل فاعلی یا شناسه‌های فعل، ترکیب می‌شود، عبارت‌اند از: ham و hēm    hēm hē        hēd ast و hast        hēnd که در فعل‌های لازم به عنوان شناسه به کار می‌روند: رفت+هم        رفت+هیم… ادامه»

0
‏‎هم‌رسانی