‎دربارهٔ عبدالرضا مقدم

در هفته‌ی ِ اول خرداد ماه هشتاد و شش گروهی از استادان زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران در بیانیه‌یی نگرانی خود را از وضعیت خط فارسی در«فضای کامپیوتر و ارتباطات سیار» ابراز کردند(۱). این بیانیه گرچه بیشتر هشداری بود در مورد استفاده‌ی بی رویه از حروف لاتین در ارتباطات… ادامه»

0
‏‎هم‌رسانی