دوره‌ای که پیتر نیومارک (۱۹۸۱) آن را دوره ما قبل زبان‌شناسی ترجمه می‌نامند، بحث درباره ترجمه، حول یک سوال کلی صورت می‌گرفت و آن این بود که ترجمه باید به روش آزاد انجام شود یا روش لغوی. نظریه‌پرداز که خود را مجبور به انتخاب این یا آن روش می‌دید، پاسخ خود را به صورتی تجویزی… ادامه»

0
‏‎هم‌رسانی