‎دربارهٔ ابراهیم گل آور

چکیده: در این مقاله سعی شده است تا هر آنچه که مترجم می‌تواند از رایانه در کار ترجمه‌اش بهره گیرد در نه بخش و تحتِ عنوانِ ابزارِ الکترونیکی ترجمه معرفی شود. در هر بخش، ضمن برشمردن عللِ به‌کارگیری چنین ابزاری، تعدادی از مهم‌ترین برنامه‌های رایانه‌ای مرتبط نیز فهرست‌وار نام برده می‌شود. نرم‌افزار معرفی شده تحتِ… ادامه»

0
‏‎هم‌رسانی