‎دربارهٔ حسین صافی

بین زمینه‌های تخصصی شما که ظاهرا جدا از یکدیگرند، یعنی آواشناسی، معنی‌شناسی، نشانه‌شناسی و از آن طرف، مطالعات تاریخی زبان‌شناسی و مطالعات نظری ادبیات – که همگی جای خودشان را هم دارند- چه ارتباطی وجود دارد؟ ظاهرا هیچ ارتباط مستقیمی وجود ندارد. چه ارتباطی می‌تواند مثلا بین مطالعهً آواهای گفتار و مطالعهً معانی زبان و… ادامه»

1
‏‎هم‌رسانی

– ثبت و مطالعه گویش‌ها و لهجه‌های زبان که شما برایشان از اصطلاح گونه‌های غیر معیار استفاده می‌کنید، اساسا چه فایده‌ای دارد؟ به دو دلیل اینها باید ثبت شوند. یکی از نظر زبانشناسی ایرانی و تاریخچه زبان‌ها و گویش‌های ایرانی را با جزئیاتشان ثبت کنیم. یعنی توصیف کامل آنها را داشته باشیم. اینها، هم تاریخ… ادامه»

0
‏‎هم‌رسانی