‎دربارهٔ حسن انوری

گرایشی که در نثر نویسندگان برجسته وجود ندارد، سره‌نویسی است. سره نویسی در واقع یکی از آفت‌هایی است که زبان فارسی را تهدید می کند. کسانی که به این کار می‌پردازند اعتقاد به زبان خالص دارند. زبان خالص مانند نژاد خالص از تعصب سرچشمه می‌گیرد. اینان کسانی هستند که می‌خواهند از راه ترکستان به کعبه… ادامه»

0
‏‎هم‌رسانی