‎دربارهٔ جلیل دوستخواه

پژوهش در گویش‌ها و لهجه‌های زبان فارسی از جمله بایسته‌ها در راستای شناخت بنیادین و دانشی‌ی این زبان و ارزش‌ها و گنجایش‌های آن است که در چند دهه‌ی گذشته، نمونه‌هایی از آن انجام پذیرفته و نشریافته است. امّا در این زمینه، هنوز کارهای نکرده یا نشرنیافته، بیشتر از انجام گرفته‌ها و چاپخش شده‌هاست. در میان… ادامه»

0
‏‎هم‌رسانی

١ . درآمد زبان ِ فارسی یا فارسی‌ی ِ دَری، ستون ِ استوار ِ تاریخ و فرهنگ و شناختْ‌نامه‌ی ِ ایرانیان، افغانان، تاجیکان و برخی تیره‌های فارسی‌زبان در دیگرْ کشورهای آسیای ِ باختری و میانه و نیز آسیای ِ کهین و سرمایه‌ی ِ مشترک ِ معنوی‌ی ِ ملّت‌ها و تیره‌های یاد کرده است. این زبان،… ادامه»

0
‏‎هم‌رسانی