‎دربارهٔ محمدامین ناصح

همه کسانی که به خط فارسی می‌نویسند و می‌خوانند با مسائل و مشکلات آن آشنایند. از دهه‌های پیشین صاحب نظران قواعدی برای اصلاح خط فارسی پیش نهاد کرده‌اند. این مطالعات از قریب پنجاه سال پیش در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران آغاز و سپس در مراکز انتشاراتی٬ از جمله انتشارات فرانکلین٬ پیگیری شد. متعاقباً در مرکز… ادامه»

0
‏‎هم‌رسانی