در زبان فارسی معانی گوناگونی برای واژه «تیر» آمده است. تا آنجایی که موضوع این گفتار است، واژه «تیر» در زبان فارسی برای نامیدن سیاره عُطارِد، ستاره شباهنگ (شِعرای یَمانی)، ماه نخست تابستان، روز سیزدهم ماه، و نیز به معنای خدنگ، ناوک، آنچه با کمان انداخته می‌شود، و عموماً تندی و تیزی و شتابندگی بکار… ادامه»

0
‏‎هم‌رسانی

در روزهای اخیر چند پرسش در زمینه ساختار محاسباتی بکارگرفته شده در الگوریتم‌های متداول نرم‌افزارهای تبدیل‌کننده تقویم‌ها (Calendar converter) برای گاهشماری ایرانی و نیز دقیق‌ترین و کارآمدترین نرم‌افزارهای موجود برای تبدیل تقویم ایرانی به دیگر تقویم‌ها به نگارنده رسیده است که اکنون به پاسخ کوتاهی بسنده می‌شود تا در آینده با تفصیل بیشتری به این… ادامه»

0
‏‎هم‌رسانی