‎دربارهٔ سونیتا سراب‌پور

خانه‌ای کوچک که در آن کارهای بزرگ انجام می‌شود. میزهای چسبیده به هم، آدم‌هایی خیره به صفحه مانیتور که از نوع حرکات و نگاهشان معلوم است مشغول انجام کارهایی پیچیده هستند. اینجا مجموعه فارسی وب شریف است، یکی از مجموعه‌های اقماری دانشگاه صنعتی شریف. مجموعه‌ای که به خاطر گسترش فعالیت‌هایش از دانشگاه خارج، و به… ادامه»

0
‏‎هم‌رسانی