عباس اقبال آشتیانی (۱۲۷۵ – ۱۳۳۴) پس از آموختن دروس ابتدایی به تهران آمد و ابتدا به مدرسه شرکت گلستان و سپس به مدرسه دارالفنون وارد شد. پس از فراغت از تحصیل در کتابخانه عمومی معارف مشغول کار شد و در همان اوقات در مدرسه دارالفنون زبان فارسی تدریس می‌کرد. تدریس ادبیات و جغرافیا در… ادامه»

0
‏‎هم‌رسانی

چکیده فارسی زبانی است که معرف فرهنگ و هویت ملی ما ایرانیان است. این زبان در گذر زمان، فراز و نشیب‌های زیادی را طی کرده، اما همچنان جاویدان و پا برجا مانده است. راز جاودانگی زبان فارسی را می‌توان در داشتن یک پشتوانهی فرهنگی غنی دانست؛ فرهنگی که شاعران و نویسندگان بزرگی را پرورش داده… ادامه»

0
‏‎هم‌رسانی

گرایشی که در نثر نویسندگان برجسته وجود ندارد، سره‌نویسی است. سره نویسی در واقع یکی از آفت‌هایی است که زبان فارسی را تهدید می کند. کسانی که به این کار می‌پردازند اعتقاد به زبان خالص دارند. زبان خالص مانند نژاد خالص از تعصب سرچشمه می‌گیرد. اینان کسانی هستند که می‌خواهند از راه ترکستان به کعبه… ادامه»

0
‏‎هم‌رسانی