موضوع اصلی در زبان‌شناسی رایانه‌ای پردازش زبان طبیعی است و هنگامی که کارشناسان رایانه از پردازش زبان طبیعی سخن می‌گویند اغلب مسائلی را عنوان می‌کنند که نشان می‌دهد تمایز روشنی میان خط و زبان قائل نیستند. به سخن دیگر، در بسیاری موارد، این دو حوزه را در هم می‌آمیزند. بد نیست در آغاز به برخی… ادامه»

0
‏‎هم‌رسانی

چکیده: دماوند یکی از شهرستان‌های استان تهران است. گرمابسرد از روستاهای شهر دماوند بوده که مردم آن به زبان کردی تکلم می‌کنند. در سال‌های اخیر کاربرد زبان کردی در این روستا تا حدودی کاهش یافته است. عوامل اجتماعی متعددی در این امر دخیل هستند که یکی از آنها عامل سن است. هدف از این پژوهش… ادامه»

0
‏‎هم‌رسانی

نظر به‌ اینکه‌ زبان‌ فارسی‌ در زمان‌ حاضر بیش‌ از هر زمانی‌ به‌ ساختن‌ واژه‌های‌ جدید برای‌ مفاهیم‌ تازه‌ نیازمند است‌ و واژه‌سازی‌ در حوزه‌ علم‌ صرف‌ یا ساخت‌واژه‌ قرار دارد، در این‌ مقاله‌ کوشیده‌ایم‌ تصویری‌ کلی‌ از این‌ علم‌ به‌ دست‌ دهیم‌. باشد که‌ این‌ وجیزه‌ برای‌ کسانی‌ که‌ به‌ چنین‌ مسائلی‌ علاقه‌مند هستند،… ادامه»

0
‏‎هم‌رسانی

چکیده یکی از مهمترین مباحث زبان‌شناسی «سبک‌های زبانی» (language styles) است. در یک جامعه زبانی، افراد بر اساس میزان رسمی بودن موقعیت مکالمه، میزان صمیمیت خود با مخاطب و میزان فاصله جایگاه اجتماعی خود از مخاطب، اشکالی کاربردی از زبان را به کار می‌برند که به «سبک زبانی» معروفند. هدف از نگارش مقاله این بوده… ادامه»

0
‏‎هم‌رسانی

در فارسی میانه (=پارسیک، پهلوی جنوبی)، فعل معین ah (ریشه‌ی مضارع ِ بودن) که به h- تخفیف می‌یابد و با ضمایر متصل فاعلی یا شناسه‌های فعل، ترکیب می‌شود، عبارت‌اند از: ham و hēm    hēm hē        hēd ast و hast        hēnd که در فعل‌های لازم به عنوان شناسه به کار می‌روند: رفت+هم        رفت+هیم… ادامه»

0
‏‎هم‌رسانی

قید یکی از قدیمیترین اجزای کلام در تقسیم‌بندی کلمات است. بسیاری از دستورنویسان آن را کلمه‌ای تعریف کرده‌اند که «مفهوم فعل یا صفت یا کلمه‌ای دیگر را به چیزی از قبیل زمان، مکان، حالت و چگونگی مقید می‌سازد.» (قریب و دیگران ۱۸۹:۱۳۶۸). در این مقاله کوشیده‌ایم تقسیم‌بندی جدیدی از مقوله‌ی قید، بر حسب اینکه آیا… ادامه»

0
‏‎هم‌رسانی