,

ارتباطات و تبادلات زبان‌شناسی میان ملل مختلف همیشه بر جنبه‌های مختلف علمی تاثیرگذار بوده و موجب تشویق زبان‌شاسان نیز می‌شود و همچنین از ارتباطات معنوی میان اقوام دوردست مانند ایرانیان و صرب‌ها به شیوه‌ای خاص سخن می‌گوید. غالبا مشترکات لغوی بهترین و موثق‌ترین شاخص این گونه ارتباطات است. برای پی‌بردن به نحوه و چگونگی تاثیر… ادامه»

0
‏‎هم‌رسانی

همواره در میان زبان‌ها، داد و ستد وجود داشته است و واژه‌ها از زبانی به زبان دیگر در رفت و آمد بوده‌اند. زبان فارسی نیز به عنوان زبانی که در ایران از دیرباز تا به امروز رواج داشته از چنین قاعده‌ای به دور نبوده است و بلکه داد و ستدهای فراوانی نیز در خود دیده… ادامه»

0
‏‎هم‌رسانی

پیش‌گفتار از زمانی که با کتاب‌ها و نوشته‌های انگلیسی سروکار پیدا کردم خیلی زود متوجه ناتوانی زبان کنونی فارسی (زبانی که تا آنزمان آموخته بودم و یا بهتر بگویم به من آموخته بودند) در بازگفتن واژگان علمی شدم. روزانه به ده‌ها واژه‌ی فنی و علمی برمی‌خوردم که نه تنها برابری در فارسی نداشتند بلکه نمی‌توانستم… ادامه»

0
‏‎هم‌رسانی

مقدمه در سال ۱۳۸۷ پس از هفت سال تلاش، کتابی با عنوان «شیوه‌نامه و املانامه‌ی جامع خط فارسی» -در ۵۵۶ صفحه- به قلم نویسنده‌ی این مطلب نوشته شد که به لطف خداوند، مخاطبان به‌خوبی از آن استقبال کردند؛ به‌گونه‌ای که پس از مدت کمی، از چاپ نخست آن نسخه‌ای باقی نماند. درپی چاپ آن کتاب… ادامه»

1
‏‎هم‌رسانی

پژوهش در گویش‌ها و لهجه‌های زبان فارسی از جمله بایسته‌ها در راستای شناخت بنیادین و دانشی‌ی این زبان و ارزش‌ها و گنجایش‌های آن است که در چند دهه‌ی گذشته، نمونه‌هایی از آن انجام پذیرفته و نشریافته است. امّا در این زمینه، هنوز کارهای نکرده یا نشرنیافته، بیشتر از انجام گرفته‌ها و چاپخش شده‌هاست. در میان… ادامه»

0
‏‎هم‌رسانی

١ . درآمد زبان ِ فارسی یا فارسی‌ی ِ دَری، ستون ِ استوار ِ تاریخ و فرهنگ و شناختْ‌نامه‌ی ِ ایرانیان، افغانان، تاجیکان و برخی تیره‌های فارسی‌زبان در دیگرْ کشورهای آسیای ِ باختری و میانه و نیز آسیای ِ کهین و سرمایه‌ی ِ مشترک ِ معنوی‌ی ِ ملّت‌ها و تیره‌های یاد کرده است. این زبان،… ادامه»

0
‏‎هم‌رسانی

میدان عمل زبان را نه تنها در ایجاد ارتباط مابین انسانها که همچنین در قابلیت ایجاد امکان برای اندیشیدن، شکل گیری شخصیت، ساخت هویت فردی و اجتماعی، ایجاد فرهنگ و در نهایت شکل دهی به مفهوم اجتماع انسانی ِ متحول شده به یک جامعهء مشخص باید در نظر گرفت. زبان پدیده‌ای متحول و زنده است… ادامه»

2
‏‎هم‌رسانی