بیشتر افراد به دلیل استفاده دایمی از زبان، حتی در افکار و رویاهایشان، تصور می‌کنند زبان یک پدیده ساده و دم‌دستی است که می‌توان به‌راحتی در موردش اظهارنظر کرد. در نوشته حاضر بعضی از غلط‌های مصطلح در باب زبان را (که در مطالب طنز مورد اشاره هم مشاهده شد) از دیدگاه علم زبان‌شناسی مرور می‌کنیم.… ادامه»

28
‏‎هم‌رسانی