حدود یک سال پیش جناب آقای فریدون جنیدی در مصاحبه با روزنامه‌ی اعتماد خبر دادند که نتیجه‌ی ۳۰ سال کار پژوهشی‌شان در مورد شاهنامه در آستانه‌ی پایان است. در آن مصاحبه ایشان نمونه‌هایی از بیت هایی که به اعتقاد آنها به شاهنامه افزوده شده بود و همچنین روش شناسایی این ابیات افزوده شده را مطرح… ادامه»

0
‏‎هم‌رسانی

بحثی پیرامون ثبت تاریخی ابرنواختر ۱۵۷۲ و یک ابرنواختر احتمالی دیگر پدیده‌های آسمان و اتفاقاتی که در آن روی می‌دهد، همواره ذهن انسان را به خود مشغول کرده است. بسیاری از پدیده‌هایی که در آسمان اتفاق می‌افتند، دارای طبیعتی منظم و تکرارپذیرند، مانند طلوع و غروب خورشید و ماه و همچنین حرکت ظاهری این دو… ادامه»

0
‏‎هم‌رسانی

داستان ویس و رامین در شمار داستان‌های عاشقانه‌ی ایرانی قرار دارد. اما در مورد زمان زندگی ویس و رامین و این که این دو دلباخته در چه زمانی زندگی می‌کردند، اطلاعات مستندی در دست نیست. جز این که به علت پاره‌ای از قوائد مملکت داری، مانند وجود ملوک الطوایفی، به اشکانی بودن این داستان اعتماد… ادامه»

0
‏‎هم‌رسانی

با توجه به بحث‌هایی که پس از انتشار مقاله‌ی «آسمانِ تاریخ در دو بیت» پیرامون این مقاله درگرفت، آقای جلال حجتی فهیم یادداشتی برای ما فرستاده‌اند و برخی موارد را توضیح داده‌اند که این یادداشت از نظر شما می‌گذرد. آغاز بحث: در مقاله‌ی «آسمانِ تاریخ در دو بیت» به دو بیت از شاهنامه پرداخته شد.… ادامه»

0
‏‎هم‌رسانی

پژوهش و تحقیق پیرامون شاهنامه همواره مهم و بحث برانگیز بوده است، اما نباید از این نکته غافل شد که در کنار پرداختن به ادبیات، آشنایی با دانش‌های نو نیز می‌تواند به شاهنامه‌پژوهان کمک فراوانی کند. ماه گذشته دکتر فریدون جنیدی، خبر از تصحیح شاهنامه توسط خود داده بودند و اعلام کرده بودند که چند… ادامه»

0
‏‎هم‌رسانی