آموزش به زبان مادری

نخست- آموزشِ  ادبیاتِ  زبانِ  مادری هر سال اوایل اسفند و همزمان با روز جهانی زبان مادری که می‌شود، با توجه به به‌کارگیری انحصاری زبان فارسی در آموزش و پرورش ایران، بحث‌هایی دربارهٔ لزوم در‌نظرگرفته‌شدن زبان‌های مادری دانش‌آموزان غیرفارسی‌زبان در نظام آموزشی ایران مطرح می‌گردند. آنچه برخی در چند سال اخیر به آن پرداخته‌اند تاکید بر لزوم… ادامه»

14
‏‎هم‌رسانی
ایران

دوم اسفندماه، مصادف با ٢١ فوریه، در تمام جهان روز آموزش زبان مادری است که در کشور ما هم دارای جایگاه در قانون اساسی است و هم غالب دولت‌هایی که پس از پایان جنگ تحمیلی زمام امور را در دست گرفته‌اند، با تاکید و مکرر وعده آن را داده‌اند. در اصل ١۵ قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران… ادامه»

28
‏‎هم‌رسانی

– برای خارج کشوری‌ها در معرفی زبان فارسی به غیر ایرانی‌ها چه واژه معادلی گویاتر و درست‌تر است. آیا ذکر Persian Publication (یعنی نشریه برای ایرانیان فارسی زبان است) درست است یا باید بگوییم Farsi Publication (یعنی این نشریه برای جامعه فارسی زبان است) که آن وقت ممکن است مثلا ترک‌های ایرانی که زبان اصلی‌شان… ادامه»

0
‏‎هم‌رسانی