پژوهش در گویش‌ها و لهجه‌های زبان فارسی از جمله بایسته‌ها در راستای شناخت بنیادین و دانشی‌ی این زبان و ارزش‌ها و گنجایش‌های آن است که در چند دهه‌ی گذشته، نمونه‌هایی از آن انجام پذیرفته و نشریافته است. امّا در این زمینه، هنوز کارهای نکرده یا نشرنیافته، بیشتر از انجام گرفته‌ها و چاپخش شده‌هاست. در میان… ادامه»

0
‏‎هم‌رسانی

در صفحه ۸ شماره ۱۳۶۵روزنامه وزین اعتماد مورخ ۲۳ فروردین ۱۳۸۶مقاله یی زیبا و خواندنی به قلم جناب آقای دکتر عرفان قانعی فرد چاپ شده بود ( و در این ایام هم در بعضی سایت‌ها مجدد منتشر شد ) که از نظر اینجانب، حاوی مواردی قابل بحث و نظر بود. ضمن ادای احترام و سپاس… ادامه»

0
‏‎هم‌رسانی

از نظر آماری ۳ زبان فارسی، ترکی و کردی، بیشترین قسمت طیف لهجه‌ها و زبان‌های ایرانی را به خود اختصاص می‌دهند. شاید در جغرافیای امروز، معدود کشورهایی وجود داشته باشد که دارای این طیف زیبای تنوع زبانی باشد. اما افسوس در کنار زبان ملی ایران، به رشد و توسعه و روش‌مند کردن دیگر زبان‌ها و… ادامه»

0
‏‎هم‌رسانی

نمی‌دانم آیا شما هم مثل من گاهی اوقات در بین دوستان و آشنایان گرفتار این بحث شد‌ه‌اید، که مثلاً فلان زبان آیا لهجه است یا گویش یا اصلاً فرق اینها از هم چیست؟ به نظر شما چه فرقی میان کردی، لری و یا اصفهانی و مشهدی است؟ زبان چیست و لهجه یا گویش کدام است؟… ادامه»

0
‏‎هم‌رسانی

– ثبت و مطالعه گویش‌ها و لهجه‌های زبان که شما برایشان از اصطلاح گونه‌های غیر معیار استفاده می‌کنید، اساسا چه فایده‌ای دارد؟ به دو دلیل اینها باید ثبت شوند. یکی از نظر زبانشناسی ایرانی و تاریخچه زبان‌ها و گویش‌های ایرانی را با جزئیاتشان ثبت کنیم. یعنی توصیف کامل آنها را داشته باشیم. اینها، هم تاریخ… ادامه»

0
‏‎هم‌رسانی