سیعد علی صالحی - زبان فارسی

روزنامه قانون نوشت؛ پشت در منزلش می‌رسم، انگشتم را روی زنگ شعر می‌گذارم، چند ثانیه بعد روبه رویم سید علی صالحی است که شعر و کاکتوس و انواع زنگ میز کارش را احاطه کرده است. شاعری مهربان وخوش استقبال و شوخ طبع که خطوط  امیدوار صورتش انگار نسبتی با بیماری و موی سپیدش ندارد! «انیس… ادامه»

36
‏‎هم‌رسانی

رشتۀ اصلی تحقیقات من، از نظر روش کار، بیشتر بستگی به تاریخ دارد؛ یعنی درحقیقت من در زمینۀ تاریخ پژوهش می‌کنم. همان‌طورکه شما می‌دانید در مراکز ایران‌شناسی اروپا و روی‌هم‌رفته در خارج از ایران، ما جایی را نداریم که یک متخصص زبان‌ فارسی و یا یک متخصص تاریخ ایران و یک متخصص ادبیات ایران با… ادامه»

1
‏‎هم‌رسانی