نظر به‌ اینکه‌ زبان‌ فارسی‌ در زمان‌ حاضر بیش‌ از هر زمانی‌ به‌ ساختن‌ واژه‌های‌ جدید برای‌ مفاهیم‌ تازه‌ نیازمند است‌ و واژه‌سازی‌ در حوزه‌ علم‌ صرف‌ یا ساخت‌واژه‌ قرار دارد، در این‌ مقاله‌ کوشیده‌ایم‌ تصویری‌ کلی‌ از این‌ علم‌ به‌ دست‌ دهیم‌. باشد که‌ این‌ وجیزه‌ برای‌ کسانی‌ که‌ به‌ چنین‌ مسائلی‌ علاقه‌مند هستند،… ادامه»

0
‏‎هم‌رسانی

پیش‌گفتار از زمانی که با کتاب‌ها و نوشته‌های انگلیسی سروکار پیدا کردم خیلی زود متوجه ناتوانی زبان کنونی فارسی (زبانی که تا آنزمان آموخته بودم و یا بهتر بگویم به من آموخته بودند) در بازگفتن واژگان علمی شدم. روزانه به ده‌ها واژه‌ی فنی و علمی برمی‌خوردم که نه تنها برابری در فارسی نداشتند بلکه نمی‌توانستم… ادامه»

0
‏‎هم‌رسانی

(فرهنگستان و چالش هایِ مربوط به واژه‌سازی، همراه با بحثی دربارهء “موشک” و “رزمایش”) برخی از روی ساده دلی می‌پندارند که سنت ِ وضع ِ واژه‌های نو و ایستادگی در برابر ِ رواج و نفوذ ِ واژگان ِ بیگانه در زبان پارسی عمری به کوتاهی ِ عمر ِ فرهنگستانِ ایران دارد، اما باید بدانیم که… ادامه»

0
‏‎هم‌رسانی

نزدیک چهار دهه است که داریوش آشوری، بخشِ اعظمِ کوشش‌ها و کنش‌های روشنفکرانه‌یِ خویش را معطوف مساله‌ی زبان کرده است. این‌همه حساسیّت به موضوع زبان از چه روست؟ داریوش آشوری: حساسیتِ من به زبان از سال‌های کودکی آغاز شد. همین که در شش سالگی به دبستان رفتم و خواندن و نوشتنِ پایه‌ای را آموختم، کششِ… ادامه»

0
‏‎هم‌رسانی

دکتر «سیدمهدی سمائی» مشاور گروه‌ واژه‌گزینی فرهنگستان زبان فارسی می گوید: مردم دوست ندارند فرهنگستان دستور دهد و امر و نهی کند و فرهنگستان هم نمی تواند با نیروی قهری بگوید که حتماً باید فلان واژه استفاده شود. مردم باید خودشان انتخاب کنند. واژه‌ها باید با اقبال روبرو شود. گفتگو با دکتر سمائی را که… ادامه»

0
‏‎هم‌رسانی

– ثبت و مطالعه گویش‌ها و لهجه‌های زبان که شما برایشان از اصطلاح گونه‌های غیر معیار استفاده می‌کنید، اساسا چه فایده‌ای دارد؟ به دو دلیل اینها باید ثبت شوند. یکی از نظر زبانشناسی ایرانی و تاریخچه زبان‌ها و گویش‌های ایرانی را با جزئیاتشان ثبت کنیم. یعنی توصیف کامل آنها را داشته باشیم. اینها، هم تاریخ… ادامه»

0
‏‎هم‌رسانی

گرچه گاه تصور می‌شود واژه‌ها صرفاً باید توسط فرهنگستان ادب فارسى ساخته شوند، ولى به عقیده دکتر کوروش صفوى، مردم مهمترین مرجع واژه سازى هستند. این زبان‌شناس و استاد دانشگاه، معتقد است حتى نباید نگران واژه‌هایى بود که در میان جوانان رایج می‌شود، چه آنکه نسل‌هاى پیشین نیز واژه‌هایى ساخته‌اند که هیچگاه پیش از آن… ادامه»

0
‏‎هم‌رسانی